PAKALPOJUMI

 • Ambulatorā primārā veselības aprūpe bērniem un pieaugušiem NVD apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu ietvaros;
 • Izbraukumi mājas vizītēs;
 • Analīžu noņemšana;
 • Medicīniskas procedūras un ambulatoras operācijas;
 • Profilakse – vakcinācija, profilaktiskās apskates, izziņas autovadītājiem u.c.

PACIENTA IEMAKSA – 2 EUR

NO 65 GADU VECUMA PACIENTA IEMAKSA 1 EUR

NO PACIENTU IEMAKSAS ATBRĪVOTI:

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām;
 • Politiski represētas personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas
 • Trūcīgās personas (saskaņā ar normatīvajiem aktiem);
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.
 • Pirmās un otrās grupas invalīdi;
 • Ukrainas valstspiederīgie, kuri nepakļaujas sociālajai apdrošināšanai LR

Papildus informācija: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/no-pacienta-lidzmaksajumiem-atbrivotas-iedzivotaju-grupas


MĀJAS VIZĪTES

Mājas vizītes piesaka līdz plkst. 15:00 pa tālruni: +371 67611642.
Mājas vizītes vēlams pieteikt laikā starp plkst 9:00 – 10:00.
Brīvdienās un svētku dienās lūdzam izmantot dežūrējošo ārstu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, kā arī maksas pakalpojumus.

MĀJAS VIZĪŠU CENAS
 • Ārpus apkalpes zonas – papildus maksa par ceļa izdevumiem;
 • Bērniem līdz 18 gadu vecumam – bezmaksas;
 • I grupas invalīdiem – bezmaksas;
 • Pacientiem vecākiem par 80 gadiem – 2.85 EUR;
 • Pārējiem pacientiem – 25,00 – 50,00 EUR.