Noslēdzies projekts Nr. 9.3.2.0/21/A/047 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu IK “Veides arstu prakse” modernizācija 2. kārta. Projekta mērķis – uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālas, teritoriālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.


Projekta kopējie izdevumi: 6 987,28 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi:6 987,28 EUR, ERAF finansējums: 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 5 939,18 EUR,valsts budžeta finansējums: 9 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 628,85 EUR, privātais attiecināmais finansējums: 6 % no attiecināmajiem izdevumiem, ne mazāk kā 419,25 EUR.


Projekta norises rezultātā aprīkotas 2 ģimenes ārsta prakses vietas – iegādāti 2 moderni portatīvie datori medicīnas palīgpersonālam, 2 portatīvie datori ārstiem, datorprogrammu pakete, 2 gaisa recirkulatori, 2 multifunkcionālas iekārtas (kopētājs/ printeris/ skeneris).

No 17.06.2019. līdz 16.03.2020. projekta par Eiropas Savienības fonda īstenošanu Nr. 9.3.2.0./19/037A ”IK Veides ārstu prakse modernizācija” rezultātā aprīkotas 2 ģimenes ārsta prakses vietas. Projekta mērķis – uzlabot kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālas, teritoriālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Projekta rezultātā iegādāts medicīniskais un biroja aprīkojums – 2 EKG pieraksta aparāti, spirogrāfs, 2 redzes asuma pārbaudes tabulas, 2 biroja krēsli ārstam, biroja krēsls medmāsai, zīdaiņu svari, 2 dokumentu iznīcinātāji, dokumentu uzglabāšanas skapis, 2 biroja seifi, medicīniskais aizslietnis, multifunkcionāla ierīce printeris/ skeneris/kopētajs, viedtālrunis, portatīvais dators, planšetdators, monitors. Kopējās attiecināmās izmaksas 9952,74 EUR, no tām ERAF finansējums 8459,83 EUR, valsts budžeta finansējums 895,75 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 597,16 EUR.